1220. a. lahingu mälestuskivi

13. sajandil paiknes praeguse linnuse varemete kohal muinaseestlaste linnus. 1220.a. hõivasid linnuse rootslased Johan I Sverkerssoni juhtimisel. Sama aasta 8. augustil ründas merelt tulnud saarlaste malev linnust, süütas selle põlema, tappis enamuse rootslaste 500-mehelisest garnisonist ja vallutas linnuse.