Piiskopilinnuse varemed

Lihula kivilinnus ehitati Saare-Lääne piiskopi ja Liivi ordu poolt aastail 1238–1242 samal kohal paiknenud eestlaste puulinnuse asemele.

Lihula linnuse näol on tegemist ühe unikaalsema 13. sajandi kaitserajatisega Baltimaades. 1211. a. määrati Lihula Saare-Lääne piiskopkonna keskuseks. Siin on end vahelduva eduga kaitsnud ja lahinguid pidanud eestlased, Saare-Lääne piiskop, Liivi ordu, Taani, Rootsi ja Vene väed.

Linnuses on väljakaevatud ja eksponeeritud kagupoolne peavärav ja linnusekabel.