Vallikraavid

  • Esimene kraav oli kõige vanem ja laiem, võis olla juba eestlaste linnuse ümber.
  • Teine rajati 13. saj. lõpus või 14. saj. alguses. Praegu osaliselt täidetud ja idaosas paikneb laululava.
  • Kolmas rajati umbes 15. saj paiku, mil tehti ettevalmistusi Liivi sõjaks.