Asukoht
Nehatu küla asub valla lõunaosas. Küla läbivad Karuse – Nehatu, Vatla – Nehatu ja Rame – Paatsalu maanteed. Nehatu külast vallakeskuseni  Kõmsile on 10 km, Haapsallu 72 km, Lihula 18 km, Pärnu 58 km. Ühine piir on Kause, Lõo, Rame, Vatla ja Varbal valla Paatsalu külaga.

Küla iseloomustus
01.01.2016 seisuga on Nehatu külas 30 elanikku. Nehatu külas on 29 säilinud talukohta. Talukohti kasutatakse kas siis alalise elukohana või suvekoduna. 2011. a loodud  Nehatu Külaseltsi koostegutsemise põhieesmärgiks on küla miljööväärtuse säilitamine, külaelu edendamine, loodus- ja elukeskkonna kaitsmine selle mitmekesisuse säilimiseks ning ühestegutsemise traditsioonide loomine. Seltsil liikmeteks on 40 füüsilist isikut.

Loodus
Küla pindala on 1975 ha. Nehatu looduskaitsealal asub Kangruaadu järv.