Kasekülas on rahvastikuregistri andmetel seisuga 01.01.2016 elanike arv 31.Kaseküla muistised

Kasekülas asub üks suuremaid kinnismuististe rühmi, mis koosneb kahest asulakohast, 16 kivikalmest ja ühest kultusekivist. 1973. aastal V. Lõugase juhatusel Kaseküla tuumikus tehtud kaevamised näitasid, et küla on sellele kohale merelahe kaldal tekkinud juba ajaarvamise vahetuse paiku ja püsinud samal kohal kuni tänapäevani. Selle järgi võib arvata, et Kaseküla on üks vanemaid külasid Eestis.

Veelgi varasem asulakoht tuli ilmsiks külapõldude tagumises osas paikneval Pärnamäel asuva kivikirstkalme alt. Leidude järgi otsustades on seal paiknenud meie ajaarvamise eelse II aastatuhande keskpaiga asula.

Pärnamäe kivikalmet piirab 12 m läbimõõduga kiviring, selle keskel asub 2,2 m pikkune raudkividest kirst. Kalme põhikonstruktsioonid jäeti pärast läbikaevamist oma esialgsele kohale.

Pärnamäelt umbes 400 m kagu pool lagedal karjamaakünkal asub 39 väikese lohuga kultusekivi.