Hanila endine koolimaja, praegune seltsimaja

Aadress: Hanila Muuseumi Selts, Hanila küla, 90105 Pärnu maakond
E-post: jyri@virtsu.ee
Telefon: 5151988
Juhatuse liikmed: Jüri Mõniste, Arno Peksar, Ants Roose


Seltsi ajalugu

Selts sai alguse 1993. aastal Hanila Muuseumi Nõukojast. Mil kogunes viisteist kodukoha ajaloo säilitamise pärast muret tundvat inimest: Ellen Anderson, Endel Eirand, Kalju Hallik, Raimo Kaljusaar, Reet Kaljusaar, Piret Kelgo, Amanda Kukk, Eha Kukk, Rein Küttim, Piret Leiumaa, Mai Madisson, Rein Madisson, Saima Mägi, Anu Mätas, Arno Peksar, Voldemar Pinn, Õie Pärna, Vello-Kaid Soe, Viive Soop, Hermi Vain, Elmar Vesker, Laine Vesker, Peeter Vissak ja Helen Voogla. Asutajaliikmed otsisid võimalusi muuseumi avamiseks ning kavandasid ühtlasi muuseumi töösuunad.

1994. aasta kevadel moodustati ühendus Hanila Muuseumi Fond, mille põhieesmärk oli toetada muuseumi väljaarendamist. Kuid fondil olid liikmed ja mitmed seltsile omased tunnusjooned, nii registreeritigi fond 1999. aastal Hanila Muuseumi Seltsiks.


Hanila Muuseumi Seltsi auliikme statuut

 • Hanila Muuseumi Seltsi auliige on aunimetus, mille omistab seltsi üldkoosolek.
 • Auliikmeks võib olla

– seltsi liige, kes omab märkimisväärseid teeneid seltsi põhikirjaliste eesmärkide täitmisel;
– iga Eesti või välisriigi füüsiline või juriidiline isik,
– kes on oma tegevusega oluliselt toetanud A. Tampärgi nim Hanila Muuseumit, kujundanud seltsi ja muuseumi mainet;
– kes omab märkimisväärseid teeneid valdkondades, mis on lähedased või kattuvad seltsi põhikirjalise tegevusega.

 • Auliikme kandidaate üldkoosolekule võivad esitada koos põhjendusega seltsi liikmed ja juhatus.
 • Iga auliige valitakse eraldi lahtisel hääletamisel lihthäälte enamusega.
 • Aunimetus loetakse omistatuks auliikme nõusoleku korral.
 • Auliikmetel, kes pole seltsi tegevliikmed, on õigus saada teavet seltsi tegevuse kohta, osaleda seltsi üldkoosolekutel nõuandva hääleõigusega.
 • Auliikmed ei maksa liikmemaksu.
 • Seltsi auliikmele antakse välja auliikme tunnistus. Tunnistused antakse auliikmele üle pidulikult. Auliikmete nimekiri avalikustatakse Hanila valla infolehes ja alaliselt August Tampärgi nimelises Hanila Muuseumis.

 

Kinnitatud Hanila Muuseumi Seltsi üldkoosolekul 28. mail, 2005.


Hanila Muuseumi Seltsi auliikmed:

 • Marju Heldema
 • Eimar Kaasik
 • Reet  Kaljusaar-Kuldsalu
 • Lily Kocins
 • Eha Kukk
 • Epp Kärvet
 • Õie Kütt
 • Piret Leiumaa
 • Lennart Meri
 • Saima Mägi
 • Anu Mätas
 • Helmut Polberg
 • Õie Pärna
 • Mai Schröder
 • Hermi Vain
 • Salme Valdmets
 • Heinz Valk
 • Elmar Vesker
 • Laine Vesker
 • Ants Roose
 • Olga Roose
 • Vello-Kaid Soe
 • Liivi Vainu
 • Olavi Vainu

Tegevussuunad

Hanila Muuseumi Seltsi peamised eesmärgid ja tegevusvaldkonnad ühtivad Hanila muuseumi omadega. Nendeks on kodukoha ajalooväärtuste ja kultuuritraditsioonide säilitamine, ajaloo- ja kultuuripärandi kogumine, uurimine ning tulemuste tutvustamine. Üks põhiline tegevussuund on toetada vajadusel muuseumit.
Seltsi tegevussuunad kinnitab üldkoosolek viieks aastaks. Neist lähtudes kiidab üldkoosolek heaks iga-aastase tegevuskava.
Seltsil on ka omad ühiseid ettevõtmised. Siiani on olnud need õppereisid Eestimaa kultuuriloolistesse paikadesse ja huvitavatesse muuseumidesse.

Alates 2018. aasta juunist on seltsi esimees Jüri Mõniste.

Seltsi kokkusaamine detsembris 2016

NB Hanila Muuseumi Seltsi liikmed! Hanila Muuseumi Seltsi liikmemaks on aastas 10 €, pensionäridel 5 € ja seda saab tasuda Swedbank a/a EE702200001120078982, Hanila Muuseumi Selts.
Auliikmed ei pea endiselt liikmemaksu maksma.

Hetked kaevu taastamise õppepäevalt 29.07.2017