Arhiivikogu

Arhiivikogus on raamatud, ajalehed, ajakirjad, dokumenid, laululehed ja muu pabermaterjal.
Näiteks: Laululeht HanM 1163 Ar – Lastejumalateenistus Karuse Evangelne Lutheri Kirikus 1891-1936.


Esemekogu

Esemekogus on töö- ja tarbeesemed, kalapüügivahendid, toidu valmistamisega seotud esemed, jalanõud, korvid, käekotid jne.


Fotokogu

Fotokogus on fotod, Karl Tähe fotonegatiivid, postkaardid.


Tekstiilikogu

Tekstiilikogu kõige suuremad ja kirevamad esemed on tekid. Neid on kokku neljakümne ümber. Tekid jagunevad valmistus- ja kaunistusviisi järgi: telgedel kootud, tikitud ja vatitekid. Tikitud tekkide hulgas on nii madalpistetikandis, kui ristpistetehnikas kaunistatud sõidu- ja vooditekid. Sõidutekid on ruudukujulised. Muster paikneb neil kas teki otstes ribana (kasutati saani otsatekina) või katab tervet tekki. Viimasel juhul kasutati vankri või saanisõidul põlvede peale laotatult. Sängi- ehk vooditekid on 180-190 cm pikkused ja 120-140 cm laiused.
Vaibad kirjati lillekimpudega, mis paigutati sümmeetriliselt vaiba nurkadesse ja keskele. Lillekimbud matkisid looduslikke eeskujusid, kuid olid üsna primitiivsed. Tikkimisel kasutati erksaid värve ja neolõngu (Ikat tehnikas värvitud).