Lõo külas on rahvastikuregistri andmetel seisuga 01.01.2016 elanike arv 25.