Mõisakülas on rahvastikuregistri andmetel seisuga 01.01.2016 elanike arv 20.