Rannakülas oli rahvastikuregistri andmetel seisuga 01.01.2016 elanike arv 16.

Seoses haldusreformiga muudeti Hanila Vallavolikogu 20.09.2017 otsuse nr 126 alusel Rannaküla külanimi Rooglaiu külaks.
Uus nimi  hakkas kehtima Lääneranna valla kohaliku volikogu valimistulemuse väljakuulutamise päeval, 24. oktoobril 2017.