Lääneranna Muuseumid 2021. aastal

2020. aastal koostatud viiest projektist Lihula mõisaansambli renoveerimiseks ja muuseumi arendamiseks said toetuse neli. Taotleti investeeringuid: Muinsuskaitseamet – mõisa katusekarniisi ja korstnate avariitehnilisteks töödeks; Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede – Lihula mõisa baltisaksa kultuuriloo ekspositsiooni ettevalmistamiseks; KKLM Leader projektitoetusmeede – mõisas ruum nr 34 remondiks; Lihula patselapiliste tekkide näitusesaal. Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetused 2014-2021. Avatud…