Leaderprojekti rahalisel toel avab Lihula Muuseum uued renoveeritud näitusesaalid, kus eksponeeritakse Lihula kauneid lilltikandeid.

Juuni keskel avatakse Lihula mõisas asuva muuseumi renoveeritud  saalid uue näitusega, mis tutvustab Lihula ajaloolise lilltikandi traditsioone ning selle arengut ajas. Kõik tegevused on kavandatud selleks, et luua uus atraktiivne, kõigile museoloogilistele tingimustele vastav ekspositsioon. Uudse lahendusena kasutatakse ekraani ja projektorit, mis toob multimeedia ja animatsiooni abil külastajateni nii ajaloolise rahvakunsti traditsioonid kui tänapäevased käsitöö…