Lääneranna vallas on üks linn (Lihula), üks alevik (Virtsu) ja 150 küla.

Endise Hanila valla külad

 • Esivere küla
  Esivere külas on rahvastikuregistri andmetel seisuga 01.01.2016 elanike arv 32.
 • Hanila küla
  Hanila kuulus muistsel Läänemaal ühte seitsmest kihelkonda ja kandis Kotsu nime. Ristisõdade järgselt tekkis selle baasil kirikukihelkond. Hanila kihelkond (saksa Kirchspiel Hannehl) kuulus Eestimaa kubermangu Haapsalu kreisi.
 • Karuse küla
  Karuse külas on rahvastikuregistri andmetel seisuga 01.01.2016 elanike arv 26.
 • Kaseküla
  Kasekülas asub üks suuremaid kinnismuististe rühmi, mis koosneb kahest asulakohast, 16 kivikalmest ja ühest kultusekivist. 1973. aastal V. Lõugase juhatusel Kaseküla tuumikus tehtud kaevamised näitasid, et küla on sellele kohale merelahe kaldal tekkinud juba ajaarvamise vahetuse paiku ja püsinud samal kohal kuni tänapäevani. Selle järgi võib arvata, et Kaseküla on üks vanemaid külasid Eestis.
 • Kause küla
  Kause külas on rahvastikuregistri andmetel seisuga 01.01.2016 elanike arv 26.
 • Kinksi küla
  Kinksi küla asub Hanila valla kirdeosas. Küla läbib ida-lääne suunas Risti-Virtsu maantee ja põhja-lõuna suunas Karuse-Kalli maantee. Nende kahe maantee ristumine on külas tähtsaks logistikasõlmeks. Kinksi külast on valla keskuseni Kõmsile 4 km, Virtsu meresadamasse 15 km, Lihulasse 10 km, Haapsallu 60 km, Pärnusse 56 km ja Tallinna 110 km.
 • Kiska küla
  Kiska külas on rahvastikuregistri andmetel seisuga 01.01.2016 elanike arv 6.
 • Kokuta küla
  Kokuta külas on rahvastikuregistri andmetel seisuga 01.01.2016 elanike arv 6.
 • Kuke küla
  Kuke külas on rahvastikuregistri andmetel seisuga 01.01.2016 elanike arv 8.
 • Kõera küla
  Kõera külas on rahvastikuregistri andmetel seisuga 01.01.2016 elanike arv 6.
 • Kõmsi küla
  Kõmsi küla asub valla keskosas, 10 km enne Virtsut. Küla piirneb lõunast Tallinnat ja Saaremaad ühendava liiklussoone Risti-Virtsu maanteega. Naabervalla keskusse Lihulasse on umbes 15 km, Haapsallu 65 km ning Tallinna 130 km.
 • Linnuse küla
  Linnuse külas on rahvastikuregistri andmetel seisuga 01.01.2016 elanike arv 30.
 • Lõo küla
  Lõo külas on rahvastikuregistri andmetel seisuga 01.01.2016 elanike arv 25.
 • Massu küla
  Massu külas on rahvastikuregistri andmetel seisuga 01.01.2016 elanike arv 42.
 • Mõisaküla
  Mõisakülas on rahvastikuregistri andmetel seisuga 01.01.2016 elanike arv 20.
 • Mäense küla
  Mäense külas on rahvastikuregistri andmetel seisuga 01.01.2016 elanike arv 11.
 • Nehatu küla
  Nehatu küla asub valla lõunaosas. Küla läbivad Karuse – Nehatu, Vatla – Nehatu ja Rame – Paatsalu maanteed. Nehatu külast vallakeskuseni  Kõmsile on 10 km, Haapsallu 72 km, Lihula 18 km, Pärnu 58 km. Ühine piir on Kause, Lõo, Rame, Vatla ja Varbal valla Paatsalu külaga.
 • Nurmsi küla
  Nurmsi külas on rahvastikuregistri andmetel seisuga 01.01.2016 elanike arv 35.
 • Pajumaa küla
  Pajumaa külas on rahvastikuregistri andmetel seisuga 01.01.2016 elanike arv 11.
 • Pivarootsi küla
  Pivarootsi on Läänemaa Hanila valla kõige lõunapoolsem küla, Lääne ja Pärnu maakonna piiril, mis on hinnatud suvituskoht Liivi lahe kirderannikul.
 • Rame küla
  Rame külas on rahvastikuregistri andmetel seisuga 01.01.2016 elanike arv 21.
 • Rannaküla
  Rannakülas oli rahvastikuregistri andmetel seisuga 01.01.2016 elanike arv 16.
 • Ridase küla
  Ridase külas on rahvastikuregistri andmetel seisuga 01.01.2016 elanike arv 24.
 • Salevere küla
  Salevere Salumägi (40 ha) on on üks Läänemaa kaunemaid paiku, mandrijää ja Läänemere kujundatud pinnavorm. Osana siluri ajastu Jaagarahu lademest suutis ta vastu panna mandrijää kulutavale toimele. Kõrgendiku merepoolse serva moodustab järsk paesein, mis koosneb biohermsest lubjakivist. Järsk astang tekkis alles 6000-5000 aastat tagasi, kui paeseina uhtusid Litoriinamerelained. Salumäe vastaskülje moodustab paksu kruusakihiga kaetud aeglaselt madalduv seljandik.
 • Ullaste küla
  Ullaste külas on rahvastikuregistri andmetel seisuga 01.01.2016 elanike arv 9.
 • Vatla küla
  Vatla küla asub Hanila valla lõunaservas, piirnedes vahetult Pärnumaaga. Küla läbivateks suuremateks ühendusteedeks on Audru-Nurmsi ja Karuse-Kalli maantee. Haapsallu on siit umbes 75 km ja seetõttu sõidetakse linnaasju ajama sageli hoopis Pärnusse, mis asub umbes 55 km kaugusel. Lihulasse on Vatlast pisut üle 20 km, Tallinnasse 130 km. Vatla naaberküladeks on läänes Äila ja Nehatu, põhjas Nurmsi, idas Kiska ning lõunas juba Pärnumaal asuvad Paatsalu ja Sookalda küla.
 • Virtsu alevik
  Rahvastikuregistri andmetel 01.01.2016 seisuga on elanike arv 538.
 • Voose küla
  Voose külas on rahvastikuregistri andmetel seisuga 01.01.2016 elanike arv 16.
 • Äila küla
  Äila külas on rahvastikuregistri andmetel seisuga 01.01.2016 elanike arv 15.